Margaret Tatsue (Saito) Hori and the Saito family’s radio; 397 Powell Street, Vancouver, BC, Ezaki Family Collection, 1996.182.1.7, Nikkei National Museum.